Echtscheiding*, een advocaat kan u bijstaan

Scheiden doet pijn en veroorzaakt soms heftige negatieve emoties, onbegrip, haat en nijd, pesterijen en de neiging elkaars ontwikkeling in de weg te staan. De periode waarin de beslissing tot (echt)scheiding wordt genomen is vaak zeer chaotisch en emotioneel. Verdriet, agressie en zelfverwijt wisselen elkaar af. Arbeidsverzuim kan het gevolg zijn. Voor de betrokkenen is het onder deze omstandigheden van groot belang dat zij leren inzien dat het dreigen met juridische acties en het vertalen van hun emoties in juridische rechten en plichten slechts leidt tot een patstelling, terwijl juist overleg nodig is om ernstige meningsverschillen te kunnen bijstellen.

Bemiddeling door een advocaat bij echtscheiding

Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode gebleken om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresutaat van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens één van beide echtgenoten optreden.

U doet er verstandig aan allereerst te onderzoeken of overleg in de scheidingssituatie mogelijk is. Het verdient daarbij de voorkeur al direct een deskundige derde in te schakelen, die lid is van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -scheidingsbemiddelaars (een VFAS-scheidingsbemiddelaar). Meestal kan dan snel worden vastgesteld of bemiddeling in uw geval de aangewezen weg is.

Vragen die rijzen

Als het besluit tot echtscheiding is gevallen rijzen er meteen veel vragen die alle op de toekomst betrekking hebben.

Voorbeelden:

  • Hoe gaat het met huis?
  • Wie blijft er wonen?
  • Hoe gaat het met de alimentatie?
  • Is er een recht op alimentatie en hoeveel?
  • Hoe moet het met het pensioen?
  • Hoe moet het met de verzekeringen?
  • Is een echtscheiding duur?

Op deze site kunt u alles lezen over wat bij een echtscheiding hoort. Op deze site staat alles over uw rechten, uw plichten, over de positie van de kinderen, over wat u nu al kunt doen enzovoorts.

Voor het geval u aarzelt:

* als de beslissing tot echtscheiding nog niet definitief is en u denkt over de mogelijkheid om samen verder te gaan, zie: www.familiemediationdordrecht.nl