Voordelen mediation boven vechten

Sommige zaken kunnen alleen maar tot een einde gebracht worden door te strijden. Dat is helaas het geval bij die geschillen waar er onvoldoende wil of mogelijkheid is om te overleggen. Als er echter via bemiddeling eenzelfde resultaat bereikt kan worden, zullen wij u dat altijd voorstellen.

Het oplossen van meningsverschillen via mediation in plaats van via een procedure heeft een aantal in het oog springende voordelen, waarvan wij de volgende noemen:

 1. U beslist zelf mee over de oplossing
  De beslissingen worden niet door een derde (rechter) genomen maar door u zelf. Een oplossing is pas acceptabel als u hem ook daadwerkelijk hebt geaccepteerd. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt volledig in handen van u beiden. U hebt het laatste woord.

 2. De kosten zijn 10% tot maximaal 25% van de kosten van een procedure
  Dus als de de kosten van een procedure € 10.000 zouden bedragen dan zullen de kosten van een mediation een kwart (€ 2.500) tot een tiende
  (€ 1.000) daarvan bedragen.

 3. Minder negatieve gevolgen
  Na een geslaagde mediation, waarbij u samen hebt beslist over de uitkomst, kunt u elkaar nog in de ogen kijken, kunt u nog samenwerken. Als u samen kinderen hebt, kunt u nog samen uw kinderen opvoeden ook al bent u gescheiden. Na een vechtscheiding is de kans dat dit nog gaat lukken een stuk kleiner.

 4. Groot voordeel voor de kinderen
  De kinderen hebben belang bij een goede samenwerking tussen hun ouders. Zij hebben hier een direct belang bij, immers de opvoeding zal op die manier veel beter werken. Zij hebben er ook op lange termijn een belang bij. U bent als ouders het voorbeeld voor hen. Een goede samenwerking tussen u beiden maakt hun mogelijkheden om zelf goed samen te werken en problemen op te lossen groter.